Reeglid

Reeglid

Mängitakse kehtivate IHF reeglite järgi alljärgnevate muudatusetega:

 • Mänguaeg

Mängude aeg on kõikides vanuseklassides 2 x 15 minutit

Mängudevoor algab ja lõppeb kõikidel mängudel üheaegselt koos üldise sireeniga.

Võistkonna time-out’e ei ole.

2-minutiline eemaldamine = 1 minut

Võistkonna suurus

Mini Poisid & Mini Tüdrukud mängivad miniväljakul (4 väljakumängijat + väravavaht).

Mini vanuseklassis võib tüdruk mängida poiste võistkonnas, vastupidine pole lubatud.

Igas vanuseklassis võib mängida 2 vanemat mängijat, kes on sündinud eelneval aastal peale 1. oktoobrit.

Paremusjärjestuse selgitamine

Võit annab 2, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Võrdsete punktide korral 2 või enama võistkonna vahel arvestatakse paremuse selgitamisel:

1) omavahelis(t)e mängu(de) punkte;

2) omavahelis(t)e mängu(de) väravate vahet;

3) kõikide mängude väravate vahet antud etapis (algrupp jne.);

4) suuremat visatud väravate arvu antud etapis (alagrupp jne.);

5) loosi tulemust.

Juhul kui mitme võistkonna vahel paremuse selgitamisel selgub paremuselt esimene võistkond, siis järgmiste kohtade selgitamisel jätkatakse samalt kriteeriumilt ning liigutakse kriteeriumitega edasi.

Mängudes, kus on vaja selgitada võitja, sooritatakse mängu viigilise tulemuse korral 7- meetri karistusviskeid.

 1. Võistkonnad määravad 5 mängijat. Iga valitud mängija teeb ühe viske, kusjuures erinevate võistkondade mängijad sooritavad oma viskeid vaheldumisi.
 2. Võistkonnad ei pea viskajate järjekorda ette kindlaks määrama. Väravavahte võib vabalt valida ja asendada osalemisõigusega mängijate hulgast. 7 m visete puhul võivad mängijad osaleda nii viskajate kui väravavahtidena.
 3. Kui võitja selgitatakse välja 7 m visete põhjal, siis on visete sooritamisel õigus osaleda kõigil mängijatel, keda ei ole mänguaja lõpus eemaldatud ega diskvalifitseeritud.
 4. Kui seis jääb ikka veel viiki pärast seda, kui mõlemad võistkonnad on teinud 5 viset, siis järgmised visked tehakse vastupidises järjekorras. Selleks määravad võistkonnad uuesti 5 mängijat, kellest kas kõik või mõned võivad olla samad mängijad, kes osalesid ka eelmises viskeringis.
 5. Sel moel jätkatakse viie mängija määramist seni, kuni see osutub vajalikuks. Kuid nüüd selgub võitja kohe, kui ühel võistkonnal on pärast võrdse arvu visete sooritamist, võrreldes teise võistkonnaga rohkem väravaid visatud.

Diskvalifitseerimine

Diskvalifitseerimine reeglite 8:6 ja 8:10 järgi = järgmine mäng vahele

Kohtunikud peavad sellisest diskvalifitseerimisest teavitama peale mängu võistkonna esindajat ja turniiri peakohtunikku.

Üldiselt

Igale võistkonnale garanteeritakse vähemalt 4-5 mängu

Mängida ei tohi jalgpallis kasutatavate jalanõudega või teiste korkidega jalanõudega.

Mini vanuseklassis ei tohi väravavaht üle poole väljaku tulla, va. karistusviske sooritamiseks.

Pallide suurused:

 • B04 – 3
 • B07 – 2
 • B09 – 2
 • B10 – 2
 • B11 – 1
 • B12 – 1
 • G07 – 2
 • G09 – 1
 • G10 – 1
 • G11 – 0
 • G12 – 0